Insider Accounts - The monitoring and evaluation of primary education projects in Sri Lanka

Publikationsdatum:
1995-06-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Angela Little
Beskrivning:
Denna studie beställdes av SIDA: s Education Division att redogöra för den intema övervakning och utvärdering av SIDA-stödda primära utbildningsprogram i Sri Lanka. Studien är en reflektion-på-praktik med en som har haft förmånen att vara med i utvecklingen av Sidas arbete i grundskolan i Sri Lanka under ett antal år. Intervjuer med de ansvariga för övervakning och utvärdering arbete utfördes i Sri Lanka och prover av arbete i fyra av de SIDA-stödda primära utbildningsprogram samlades och diskuterade. Den arkiverade dokumentära arbete utfördes i Storbritannien och bygger på en stor samling av material som samlats in av författaren sedan 1982.

PDF image