Moldavien

Publikationsdatum:
2002-03-12
Språk:
Svenska
Författare:
Rebecka Kitzing-Ivarsson
Beskrivning:
Varför ger Sverige stöd till Moldavien? Hur länge har Sverige varit Moldavien? Vad gör Sida i Moldavien?

PDF image

Nedladdning:
277,45 KB