Sida's Research Council

Publikationsdatum:
2002-03-13
Språk:
Engelska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Faktablad som kort beskriver Sida/SARECs hantering av stöd till svenska forskare för forskningsprojekt med relevens för utvecklingsländer. Bladet innehåller bland annat information om vad stödet går till, vem som kan söka, hur ansökningarna behandlas och när beslut om stödet fattas. Slutligen finns en kort information om en speciell bidragsform, "Swedish research Links" där stöd utgår till svenska forskare i utvecklingsländer för gemensamma projekt.

PDF image

Nedladdning:
155,31 KB