Sida Looks Forward - Sidas Programme for Global Development

Publikationsdatum:
2002-03-18
Språk:
Engelska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Sidas roll som utvecklingspartner beskrivs i den här målbeskrivningen. Utvecklingssamarbetet syftar till att hjälpa till att skapa förhållanden som leder till en hållbar utveckling, minskad fattigdom, demokrati och jämlikhet mellan könen. Ett äkta partnerskap liksom verkligt lokalt ägande krävs.

PDF image