Lograr un Equilibrio

Publikationsdatum:
2002-03-19
Språk:
Spanska
Beskrivning:
I ett internationellt perspektiv har Sverige länge legat i frontlinjen när det gällt att integrera jämställdhetsaspekterna i biståndet och utveckla metoder som kan leda till effektiva resultat. "Väga lika tungt" belyser vikten av att kvinnor och män deltar i utvecklingssamarbetet på lika villkor, och ger exempel på hur Sverige arbetar för att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska följas även inom detta område

PDF image

Nedladdning:
1,61 MB