The Balkans on the Road to Peace and Democracy

Publikationsdatum:
2002-03-22
Språk:
Engelska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Sverige gör stora insatser på Balkan i form av humanitär hjälp, fredsövervakning och stöd till FN:s administration. Det svenska långsiktiga biståndssamarbetet via Sida startade 1995 efter freden i Bosnien och har sedan dess ökat kraftigt. I denna broschyr beskrivs Sidas verksamhet på Balkan med konkreta exempel på insatser.

PDF image