Svenskt stöd till Vänortssamarbete med Polen, Estland, Lettland och Litauen

Publikationsdatum:
2002-04-04
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
1996:22
Språk:
Svenska
Författarna:
Håkan Falk , Börje Wallberg
Beskrivning:
Ett vänortssamarbete mellan städer och kommuner i Sverige och i Central- och Östeuropa började byggas upp i större skala efter Sovjetunionens upplösning. Under det första skedet var de som regel finansierade av kommunerna själva. Normala inslag i dessa vänortsrelationer var ungdoms-, kultur- och idrottsutbyte. År 1991 började den svenska regeringen erbjuda viss tilläggsfinansiering för vänortssamarbete med Polen, de tre baltiska staterna och vissa delar av nordvästra Ryssland. I mars 1996 beslutade Sida att göra en utvärdering av de demokratiska effekterna av stödet till vänortssamarbetet i Polen och de baltiska staterna. Detta var en del av förberedelserna inför en möjlig fortsättning av programmet.

PDF image