Svenska bataljonens humanitära insatser i Kosovo

Publikationsdatum:
2002-04-05
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2001:10
Språk:
Svenska
Författarna:
Maria Broberg Wulff , Karin Ströberg
Beskrivning:
Den första svenska bataljonen kom till Kosovo i oktober 1999. Inom dess uppgifter har ingått att garantera säkerheten för de boende, men även att genomföra humanitära insatser som stöd till civilbefolkningen. Ett ramavtal på 1.5 miljoner kronor undertecknades mellan Sida och SWEDINT i februari 2000 som gav den svenska bataljonen bidrag för att genomföra småskaliga humanitära insatser. Det är dessa insatser som utvärderas här.

PDF image