Sidas stöd till Utan Gränser/SCCs insatser i Honduras efter orkanen Mitch - Återuppbyggnad av ekonomi och produktion för familjer och ekonomiska föreningar inom den sociala sektorn i Honduras

Publikationsdatum:
2002-04-10
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2000:42
Språk:
Svenska
Författarna:
Ingmar Armyr , Mats Bartling
Beskrivning:
After the disaster hurricane Mitch Sida granted SEK 30 million during the years 1999 2000 for the rebuilding of houses, infrastructure etc. The evaluation team visited a number of co-operatives and associations and the evaluation also included several comprehensive interviews with the people responsible for the project, the economic administrators at SCC and local government.

PDF image