Método de Marco Lógico

Un resumen de la teoria que sustenta el método de Marco Lógico - Septiembre 2005

Publikationsdatum:
2002-04-19
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Spanska
Författare:
Kari Örtengren
Beskrivning:
Vad är LFA? En målstyrd projektplaneringsmetod som LFA är i korthet: - Ett instrument för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt. - Ett hjälpmedel för logisk analys och strukturerat tänkande vid projektplanering. -  Ett ramverk, ett frågebatteri, som om det används enhetligt ger en struktur och är en hjälp i dialogen mellan olika intressenter i ett projekt. -  Ett planeringsinstrument som ramar in de olika elementen i en förändringsprocess(problem, mål, intressenter, plan för genomförande etc.) - Ett instrument för att skapa deltagande/ansvar/ägarskap. - Ett format för att beskriva och sammanfatta projekt.

PDF image

Nedladdning:
230,48 KB