Medier och yttrandefrihet

Publikationsdatum:
2002-08-09
Språk:
Svenska
Författarna:
Sida , DESO/Kultur- , medieenheten
Beskrivning:
Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Yttrandefrihet och fri tillgång till medier för alla är förutsättningar för demokrati. Målet med Sidas mediebistånd är att stärka det fria ordet i utvecklingsländerna så att varje människas rätt att yttra sig och få information förverkligas.

PDF image

Nedladdning:
2,86 MB