Music

Publikationsdatum:
2002-08-09
Språk:
Engelska
Författarna:
Sida , DESO/Kultur- , medieenheten
Beskrivning:
Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Att ge barn och ungdomar möjlighet at lära sig spela, dansa och sjunga, gärna med utgångspunkt i deras egna traditioner, är kärnan i Sidas musikstöd. Men stödet handlar också om att försöka bevara musikarv som riskerar att försvinna.

PDF image

Nedladdning:
1,38 MB