Coopération suédoise au développement 2006

Publikationsdatum:
2002-09-09
Språk:
Franska
Beskrivning:
Fakta i fickformat om svenskt utvecklingssamarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU m.m.

PDF image