Demokrati och fred

Publikationsdatum:
2002-09-16
Språk:
Spanska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Centralamerikas mödosamma väg De många sociala konflikterna i Centralamerika kulminerade under 1980-talet då stora delar av regionen präglades av fullskaliga inbördeskrig. Fred har under 1990-talet uppnåtts i Nicaragua, El Salvador och Guatemala, men processen mot en varaktig fred, social utveckling och demokrati vilar på en bräcklig grund.

PDF image

Nedladdning:
361,18 KB