The Rights of the Child in Swedish Development Cooperation

Publikationsdatum:
2002-09-17
Språk:
Engelska
Författare:
Birgitta Rubenson
Beskrivning:
Det är nu tio år sedan Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen, BK) antogs av FN:s generalförsamling. Den har under tiden fått närmast total anslutning. Konventionen är ett juridiskt bindande, internationellt fördrag och samtidigt en politisk, visionär målsättning för hur ett samhälle som är bra för barn skall se ut.

PDF image