06. Kompetensutveckling och bärkraft

Publikationsdatum:
2002-09-23
Språk:
Svenska
Författare:
Lage Bergström
Beskrivning:
En rapport för Sida-projektet "Kompetensutveckling i projekt och program" Capacity Development - Sida Working Paper No. 6

PDF image

Nedladdning:
308,74 KB