10. Metoder för kapacitetsutveckling

Publikationsdatum:
2002-09-24
Språk:
Svenska
Författare:
Lage Bergström
Beskrivning:
En rapport för Sidas projektgrupp "Kapacitetsutveckling som en strategisk fråga" Capacity Development - Sida Working Paper No. 10

PDF image