Hälsa & Utveckling, Fattigdom och Ohälsa...

Publikationsdatum:
2002-10-17
Serie:
Health Division Document
Serienummer:
2001:1
Språk:
Svenska
Författare:
Göran Paulsson
Beskrivning:
- Det finns ett tydligt samband mellan hälsosituationen hos en befolkning och landets sociala och ekonomiska utveckling, samt fattigdomsproblematiken. Sambandet går i alla riktningar. - Hälsa är inte enbart en medicinsk angelägenhet, utan också en politisk, social och ekonomisk fråga.

PDF image