Framtid Afrika - Huvudrapport

Publikationsdatum:
2002-10-17
Serie:
Health Division Document
Serienummer:
2000:6A
Språk:
Svenska
Författare:
Hälsoenheten
Beskrivning:
Detta är en sammanfattande rapport från projektet Framtid Afrika som tillsattes på hälsoenheten i februari-mars 2000. Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för utökade biståndsinsatser i Afrika inom hälso-området.

PDF image

Nedladdning:
215,8 KB