Rent vatten ger bättre hälsa och ökad jämställdhet

Publikationsdatum:
2002-10-22
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Brist på rent vatten är ett stort problem i många länder. Bättre tillgång på vatten tillsammans med ökad kunskap om hygien bidrar till att minska förekomsten av diarréer och andra sjukdomar, något som ofta drabbar barnen hårdast. Sverige samarbetar med flera länder i strävan att öka tillgången till renare vatten för fattiga människor.

PDF image