Vi placerar dina pengar i bättre hälsa i andra länder

Publikationsdatum:
2002-10-25
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Satsa två dollar på hälsa i världen och få fem dollar tillbaka i form av utveckling och ekonomisk tillväxt. Sambandet är tydligt. Hälsa och utveckling går hand i hand, medan sjukdomar och för tidig död hotar utvecklingen. Friska människor kan utbilda sig, arbeta och ta sig ur fattigdomen. De vågar planera för framtiden och satsa på sig själva och sin familj. De har råd att satsa på bättre utbildning för sina barn. Friska människor har kunskap och förmåga att förbättra sin livsmiljö. Det sätter fart på landets ekonomi och ökar förutsättningarna för en bärkraftig utveckling.

PDF image