Samarbete bygger framtiden

Publikationsdatum:
2002-11-11
Språk:
Spanska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Under 1980-talet handlade samarbetet med Nicaragua mestadels om stora infrastruktursprojekt, som exempelvis stöd till skogsindustrin och gruvnäringen. I början av 1990-talet bytte utvecklingssamarbetet fokus och allt fler insatser kom att handla om stöd till att bygga demokratiska statliga institutioner. Idag handlar samarbetet främst om stöd till demokratisk utveckling, ofta på basnivå, samt stöd till insatser som syftar till att minska fattigdomen i landet. Det svenska samarbetet har hela tiden anpassats till det föränderliga politiska och ekonomiska läget i Nicaragua, vilket gjort att samarbetet kunnat ge större positiva effekter.

PDF image

Nedladdning:
496,72 KB