Forskning kan minska hiv-smitta från mamma till barn

Publikationsdatum:
2002-11-21
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Mer än 500 000 barn smittas av hiv varje år i Afrika. De flesta smittas av sina mammor vid förlossningen eller via bröstmjölken. Sverige stöttar forskning i Tanzania som handlar om hur smittspridningen kan minskas med hjälp av bromsmediciner och förändrade amningsvanor.

PDF image