Barn i Ryssland

Publikationsdatum:
2002-11-29
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Att placera barn och ungdomar på institution är ett arv från Sovjetunionen som det nya Ryssland har svårt att göra sig av med. Upp emot en miljon ryska barn lever idag på barnhem och olika slag av institutioner och antalet ökar ständigt. Många institutionsbarn hamnar i social misär när de lämnar barnhemmen. I denna broschyr ger vi några exempel på Sidas insatser för barn i Ryssland.

PDF image

Nedladdning:
156,16 KB