Valobservatörer och valexperter

Publikationsdatum:
2003-01-09
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Sedan 1989 har svenska valexperter och valobservatörer tjänstgjort under ett stort antal val över hela världen för att bistå med förberedelser, observation eller övervakning av presidentval, parlamentsval, lokalval, regionval och folkomröstning.

PDF image

Nedladdning:
39,16 KB