Utecklingssamarbetet med Ryssland 1999-2001 -resultatredovisning

Publikationsdatum:
2003-01-14
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Under treårsperioden 19992001 har Sverige gjort utfästelser om ca 1044 milj kr för svensk-ryska projekt och andra insatser i Ryssland från anslaget för utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa. Flera olika myndigheter medverkar: Sida -tekniskt bistånd (kunskapsöverföring) 590 milj kr -stöd till enskilda organisationer 53 milj kr -miljöinvesteringar 250 milj kr Svenska institutet -utbildning och forskning 15 milj kr -kultur och samhälle, expertutbyte 17 milj kr Statens Kärnkraftsinspektion -kärnsäkerhet 66 milj kr Direkt från svenska regeringen -olika ändamål 54 milj kr

PDF image