Sida's Action Programme for promoting equality between women and men in partner countries - Policy

Publikationsdatum:
2003-02-05
Språk:
Engelska
Författarna:
Avdelningen för policy , juridik
Beskrivning:
Dokumentet presenterar jämställdhetsmålet och relaterar till det svenska utvecklingssamarbetets andra övergripande mål. Det tillhandahåller den logiska grunden, utgångspunkterna och prioriteringarna för främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män i Sidas utvecklingssamarbete. Den innehåller också kortfattade riktlinjer vad gäller angreppssätt och metodik samt roller och ansvarsområden, kompetensutveckling och resurser inom Sida.

PDF image