Angola Resultatanalys 2002

Publikationsdatum:
2003-02-21
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Krigssituationen och ekonomisk instabilitet i Angola ledde till en förändring av samarbetet med Angola i landstrategin för 1999-2002. Förutsättningar för ett mer långsiktigt samarbete bedömdes inte föreligga och därför finns från första juli 1999 inget övergripande samarbetsavtal. Enligt landstrategin skall de övergripande målen vara att stödja processer som främjar: - fred och försoning - demokrati och mänskliga rättigheter - ekonomiska reformer och minskad fattigdom

PDF image

Nedladdning:
451,17 KB