Sida - ett verktyg för global utveckling

Publikationsdatum:
2003-02-21
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, har riksdagens och regeringens uppdrag att investera en stor del av de pengar som svenskarna via skatten bidrar med för att minska fattigdomen i världen. Under 2003 kommer 15,9 miljarder att satsas på utvecklingssamarbetet, dels direkt mellan Sverige och enskilda länder och regioner, dels via internationella organisationer och EU. Närmare 11,3 miljarder går via Sida. Av det totala utvecklingssamarbetet fördelas merparten, omkring 60 procent, i form av så kallat bilateralt stöd via Sida. Bilateralt utvecklingssamarbete omfattar i huvudsak det samarbete som Sverige bedriver direkt med ett annat land. Riksdag och regering beslutar om de ekonomiska ramarna, vilka länder vi ska bedriva utvecklingssamarbete med och vilken inriktning samarbetet ska ha.

PDF image