Opinion-02. En rapport om biståndsopinionen i Sverige.

Publikationsdatum:
2003-03-11
Språk:
Svenska
Författare:
Sidas informationsavdelning
Beskrivning:
Ända sedan 1975 har SCB på Sidas uppdrag undersökt svenskarnas attityder till internationellt utvecklingssamarbete, eller bistånd som det också kallas. Den senaste mätningen gjordes i slutet av år 2002 och omfattar fler frågor än SCB:s tidigare undersökningar. Genom undersökningen går det att dra slutsatser bl a om följande områden: - Inställningen till biståndsanslaget och andra aspekter av det som brukar kallas biståndsvilja - Inställningen till det svenska samarbetet med Östeuropa. - Svenskarnas bild av levnadsvillkoren i fattiga länder. - Intresse och engagemang för utvecklingsfrågor.

PDF image