Opinion-01. En rapport om biståndsopinionen i Sverige.

Publikationsdatum:
2003-03-11
Språk:
Svenska
Författare:
Magnus Liljeström
Beskrivning:
Biståndsviljan i Sverige är stark och stabil. Det visar de mätningar som Sida har låtit olika opinionsinstitut göra. De allra flesta svenskar tycker att det är viktigt att vi som land bidrar till utveckling i u-länderna. Mätt på detta sätt har biståndsviljan ökat de senaste åren. Allt fler anser också att det statliga biståndet ska öka eller bibehållas på nuvarande nivå.

PDF image