Department for Natural Resources and the Environment (NATUR)

Publikationsdatum:
2003-03-19
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) är Sidas ämnesavdelning för kunnande och idéutveckling när det gäller miljömässigt hållbar utveckling och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Inom avdelningen finns två huvudavdelningar: Enheten för vatten samt Enheten för landsbygdsutveckling.

PDF image