Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2003

Publikationsdatum:
2003-03-19
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2004. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

PDF image

Nedladdning:
123,11 KB