Kuba årsrapport 2001

Publikationsdatum:
2003-03-26
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Årlig biståndsrapport 2001 Denna rapport ger en överblick över de beslut och riktlinjer som styr biståndet samt Sidas verksamhet vad gäller Kuba. Eftersom detta är den första rapporten i sitt slag innehåller den även en historisk tillbakablick över det svenska biståndets utveckling. Kommande rapport färdigställs under mars-april 2003 och kommer då att avse år 2002.

PDF image

Nedladdning:
434,17 KB