General Conditions

Sida's grants to Swedish non-governmental organisations - April 2003

Publikationsdatum:
2003-03-31
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Engelska
Författare:
Division for Cooperation with NGO's
Beskrivning:
Allmänna villkor för Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer, gäller från och med 2003-04-01.    

PDF image

Nedladdning:
110,18 KB