Guidelines for the Application of LFA in Project Cycle Management

Publikationsdatum:
2003-04-16
Språk:
Engelska
Författarna:
Department for Policy , Legal Services
Beskrivning:
Sida har beslutat att använda och att verka för att mottagaren skall använda metoden Logical Framework Approach (LFA) som ett hjälpmedel för att förbättra projektplanering och projektgranskning i biståndssamarbetet. En systematisk tillämpning av metoden, med omdöme och sunt förnuft, kommer att bidra till att höja kvalitet, effektivitet och bärkraft i biståndet. Syftet med dessa råd och anvisningar är att ge en enkel vägledning om hur man kan börja använda metoden utan omfattande och komplicerade producedurer och arrangemang.

PDF image