Zimbabwe fortsatt förhållningssätt januari 2001 - juni 2002

Publikationsdatum:
2003-04-25
Språk:
Svenska
Författare:
Avdelningen för Afrika
Beskrivning:
Regeringsbeslut från 2001-01-25 som anger det fortsatta utvecklingssamarbetet med Zimbabwe.

PDF image