Västbanken/Gaza 9-månadersrapport juli 2002 - mars 2003

Publikationsdatum:
2003-05-05
Språk:
Svenska
Författare:
GK Jerusalem
Beskrivning:
Politisk utveckling/Ekonomisk utveckling/Social utveckling/Det svenska biståndssamarbetet/Samordning bland biståndsgivare/Planeringsöversikt

PDF image