Riktlinjer för Sidas arbete med EU:s Medelhavsbistånd

Publikationsdatum:
2003-05-07
Språk:
Svenska
Författare:
Asienavdelning
Beskrivning:
EU:s förhållande till länderna söder och öster om Medelhavet gick 1995 in i en ny fas i och med Barcelonakonferensen. Samarbetet skall grundas på politiskt och säkerhetspolitiskt, kulturellt och socialt samt ekonomiskt och finansiellt partnerskap. Ett av målen är ett frihandelsområde för Medelhavsregionen till år 2010. Det så kallade MEDA-biståndet ges främst för att dämpa de negativa sociala och ekonomiska effekter som ett öppnande av regionens slutna ekonomier ger upphov till.

PDF image