Oktagonen

Publikationsdatum:
2003-05-13
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Oktagonen är ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer, och kan användas på såväl den egna organisationen som på samarbetspartners. Oktagonen kan fungera som ett hjälpmedel för att föra en strukturerad dialog med en partnerorganisation, när syftet är att få en helhetsbild och lära känna orgaisationen väl. Den kan också tjäna som ett hjälpmedel för att välja partners; föra att gruppera partnerorganisationer i förhållande till deras behov av intern organisationsutveckling; eller för att identifiera när man som finansiär bör fasa ut ett stöd till organisationsutveckling.  

PDF image

Nedladdning:
192,12 KB