Direktstöd som instrument, Erfarenheter av stöd till civila samhällets organisationer

Publikationsdatum:
2003-05-20
Språk:
Svenska
Författarna:
Per-Ulf Nilsson , Jocke Nyberg
Beskrivning:
Rapport från en kartläggning av befintliga stöd- och samverkansformer till civila samhällets organisationer inom Sidas land- och regionstrategier. Dessutom söker rapporten beskriva av ambassader, Sidas ämnesenheter och regionavdelningar identifierade problemområden och "goda exempel" i samarbetet med civila samhällets organisationer. Studien tecknar en bakgrund till det förhållningssätt som Sida har i stödet till civila samhällets organisationer. Rapporten inkluderar en sammanfattning av studiens slutsatser.

PDF image