Growth and the Environment

Publikationsdatum:
2003-05-21
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Fortsatt tillväxt kombinerad med snabb befolkningsökning och bibehållna produktions- och konsumtionsmönster, gör att trycket på biosfären snabbt ökar. Utvecklingen blir ohållbar. Många människor - inklusive ekonomer - förstår inte miljöförstöringens kostnader. Nationalräkenskaperna, vårt sätt att räkna, fångar inte dessa kostnader. Därför är den faktiska ekonomiska tillväxten i både rika och fattiga länder mindre än vad människor i allmänhet tror. Tillväxt och utveckling är inte samma sak. Tillväxtens innehåll är det avgörande. I denna skrift visar professor Thomas Sterner, vid Göteborgs Universitet, ledande miljöekonom nationellt och internationellt, på att fattigdomsbekämpning och ekonomisk tillväxt är omöjligt på sikt om man inte tar hänsyn till de naturresurser och den miljö som människor är beroende av och skall bygga sin försörjning på.

PDF image

Nedladdning:
367,83 KB