Peru halvårsrapport Okt02-Mars03

Publikationsdatum:
2003-07-08
Språk:
Svenska
Författare:
Latinamerikaavdelningen
Beskrivning:
Utvecklingssamarbetet med Peru under halvåret oktober 2002 mars 2003. Den behandlar den politiska ekonomiska och sociala utvecklingen i landet under perioden. den tar även upp utvecklingssamarbetets inriktning och planeringsläget.

PDF image

Nedladdning:
113,02 KB