Verksamhetsinriktning 2003-2005

Publikationsdatum:
2003-07-10
Språk:
Svenska
Författare:
Sida hälsoenheten
Beskrivning:
Verksamhetsinriktning 2003-2005 anger färdriktningen för hälsoenhetens verksamhet och arbete och skall ses som ett arbetsinstrument som utgör en ram för enhetens långsiktiga arbete. Dokumentet beskriver hälsoenhetens arbete och roll med hälsofrågor. Verksamhetsinriktingen berör innehåll, omfattning (geografiskt och volymmässigt) och former för bistånd men är inte en policy eller strategi för Sidas hälsobistånd. Verksamhetsinriktingen är kopplad till biståndets framtida innehåll och inriktning och baseras på redan existerade policies och strategier. Den beskriver inte Sidas samlade arbete med hälsoinsatser. Verksamhetsin- riktningen kompletteras med årliga arbetsplaner.

PDF image

Nedladdning:
407,6 KB