Resultatanalys Kambodja november 2001

Publikationsdatum:
2003-07-30
Språk:
Svenska
Författare:
Asienavdelningen
Beskrivning:
Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att den blir resultatstyrd.

PDF image

Nedladdning:
446,69 KB