Så arbetar Sida

- en vägledning till principer, procedurer och arbetsmetoder

Publikationsdatum:
2003-08-22
Språk:
Svenska
Författare:
Methods Development Unit Sida
Beskrivning:
Så arbetar Sida är ett av våra huvuddokument. Det ska ge Sidas personal vägledning i arbetsmetoder och procedurer för att uppnå målsättningen för svenskt utvecklingssamarbete. I dokumentet diskuteras de viktigaste principerna och begreppen i detta arbete.

PDF image

Nedladdning:
636,36 KB