Sida at Work

- A Guide to Principles, Procedures and Working Methods

Publikationsdatum:
2003-08-22
Språk:
Engelska
Författare:
Methods Development Unit Sida
Beskrivning:
Så arbetar Sida är ett av våra huvuddokument. Det ska ge Sidas personal vägledning i arbetsmetoder och procedurer för att uppnå målsättningen för svenskt utvecklingssamarbete. I dokumentet diskuteras de viktigaste principerna och begreppen i detta arbete.

PDF image

Nedladdning:
1010,84 KB