Guidelines for Sida's exchange programme

Publikationsdatum:
2003-09-12
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Riktlinjerna erbjuder Sidas ramavtalsorganisationer samt Kommunförbundet och Ungdomsstyrelsen att förmedla bidrag till grupper och organisationer inom sina respektive nätverk från och med hösten 2001. Prioritet skall ges till nya grupper och nya individer utöver de som redan idag är verksamma inom svenskt utvecklingssamarbete. Inom Sida samverkar Enheterna för Samverkan med enskilda organisationer/EO och för Resursbasutveckling för internationellt utvecklingssamarbete/RIU i denna verksamhet. Sida avser utvärdera stödet efter 3-5 år.

PDF image