Landanalys Uganda Oktober 2000

Publikationsdatum:
2003-09-17
Språk:
Svenska
Författare:
Avdelningen för Afrika
Beskrivning:
En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet.

PDF image

Nedladdning:
277,32 KB