Bilaga 1 Regionanalys Centralamerika 2001-2005. State of the Region 1999, First Report UNDP/EU. Underlag till regionstrategi för Centralamerika och Karibien

Publikationsdatum:
2003-09-17
Språk:
Svenska
Författare:
Latinamerikaavdelningen
Beskrivning:
En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet. Denna analys utgör underlag till Regionstrategi för Centralamerika och Karibien 2001-2005. Artikelnummer 3082sv.

PDF image